วาจาประทับใจ

                                               ๑. วาจาประทับใจ

     วิธีสร้างไมตรีวิธีแรก คือ การใช้คำพูดที่ทำให้ผู้ฟังชื่นชอบ ให้รู้สึกว่าตนมีความหมายและมีความสำคัญ เช่น

     ๑.๑ พูดจาไพเราะ อย่าใช้วาจาข่มขู่ดูแคลนก้าวร้าว อย่าใช้คำหยาบคายหรือคำที่ทำให้ทะเลาะกัน

     ๑.๒ ยิ้มและกล่าวคำทักทายทุกครั้งเมื่อพบกัน

     ๑.๓ หาเรื่องชมเชยบุคคลอื่น อย่าเอาแต่ติต่อว่า กล่าวร้าย นินทา เยาะเย้ย ถากถาง

     ๑.๔ สนทนาเรื่องที่เขาสนใจ ภูมิใจ หรือเชี่ยวชาญ ตั้งใจฟังเขาพูด อย่าเอาแต่พูดฝ่ายเดียว

     ๑.๕ สนทนาแบบมีศิลป์ ไม่ขัดคอ หักโค่น โจมตี ไม่เหน็บแนมเสียดสีให้เขาเจ็บใจ เสียใจ อย่าให้เขาโกรธแค้น อับอาย เสียหน้า แค้นเคือง
    
      ๑.๖ กล่าวคำขอโทษเมื่องทำผิดพลาดหรือล่วงเกินผู้อื่น

      ๑.๗ กล่าวคำให้อภัยหรือไม่เป็นไร เมื่อผู้อื่นขอโทษ

      ๑.๘ กล่าวคำขอบคุณ เมื่อมีใครทำความดีต่อตน

      ๑.๙ กล่าวคำชมเชยเขา ผ่านเพื่อนหรือคนที่เขารู้จัก เมื่อเขาทราบภายหลังจะยินดีกว่าได้รับคำชมเชยโดยตรง

                   อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก

              แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย

              แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย

              เจ็บจนตายนั้นเพราะเหน็บให้เจ็บใจ

                                   ( สุนทรภู่ - เพลงยาวถวายโอวาท )