ใบงานหน่วยที่1

ใบงานที่ 1

1.   จงหาค่ามวลโมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) กำหนดให้เลขมวลของธาตุ C มีค่า 12 และธาตุออกซิเจน 16

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

2.    จงคำนวณหาค่ามวลของโมเลกุลของแคลเซียมคาร์บอเนต CaCO3 กำหนดให้เลขมวลของ C = 40 ของ  C = 12 และของ
 O = 16

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

3.    จงคำนวณหาจำนวนโมลของก๊าซฮีเลียมซึ่งมีอยู่ 24 กรัม กำหนดให้เลขมวลของก๊าซฮีเลียม = 4

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

4.    ถ้ามีกรดซัลฟิวริก (H2SO4) อยู่ 255 กรัมจะมีกี่โมล กำหนดให้เลขมวลของ H มีค่าเท่ากับ 1 ของ S มีค่าเท่ากับ 32 ของ O มีค่า 16

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

5.    จงคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายของโพแทสเซียมไนเตรต (KNO3) 11.5 กรัม ละลายในน้ำ 100 กรัมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ กำหนดให้มวลอะตอมของ K = 39,  N = 14,  O = 16