ชฟ.2/1-2

ห้อง 1 : ใบงานที่ 7 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารแบบเปิดด้วยเข็มขัดรัดสาย แบบระบบควบคุมและระบบกำลัง
                (หยุดเนื่องจากวันไหว้ครู)

ห้อง 2 : ใบงานที่ 5 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารแบบเปิดด้วยเข็มขัดรัดสาย แบบหลายเส้น

           ใบงานที่ 6 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารแบบเปิดด้วยเข็มขัดรัดสาย แบบต่อสายและใช้เครื่องวัดไฟฟ้า