2201-4405 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5

คำชี้แจง ให้นักศึกษา...

          ให้นักศึกษายกตัวอย่างเว็บไซต์มา 1 เว็บไซต์ แล้วบอกประเภทของเว็บที่เลือกมาว่าเป็นรูปแบบใด พร้อมทั้งอธิบายหลักการทำงาน การเข้าใช้งาน ประโยชน์จากการใช้เว็บไซต์ที่ได้เลือกมา สิทธิ์การเข้าใช้ของแต่ละผู้ใช้โดยละเอียด พร้อมทั้งบอกว่าเหตุใดจึงเลือกเว็บไซต์นี้มาประกอบการศึกษา


คำเตือน หากตรวจพบว่าชิ้นงานที่นำมาส่งนั้น มีการคัดลอกจากผู้อื่น หรือเว็บไซต์อื่นๆ มาส่ง จะทำการปรับตก (0) ในรายวิชานี้ทันทีค่ะ

 

****** ประกาศ เรื่องการส่งงาน *****
---------- การส่งงาน ให้นักศึกษาส่งงานวันสอบ ไม่ส่งงาน ไม่ให้สอบค่ะ--------------
+++++ หน้าปกรายงานเขียนส่ง ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม ค่ะ +++++