ครูแพรวพรรณ ตั้งมั่นสกุลครูแพรวพรรณ   ตั้งมั่นสกุล                                         การศึกษา

วัน เดือน ปี เกิด                                                      ปริญญาตรี

05 พ.ค. 2524                                                       ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน

ข้อมูลการติดต่อ                                                      หน้าที่พิเศษ  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

หมายเลขโทรศัพท์                                                  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

มือถือ 087-6123279                                               ครูที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ ชฟ.3/1-2

E-mail: praewpha_n@yahoo.com                             ผู้ควบคุมกีฬา บาสเก็ตบอลหญิง

กีฬาโปรด  แบดมินตัน

อาหารโปรด  แกงใต้

สีโปรด  สีจัดจ้าน