ครูอดิศักดิ์ บัวคำ

 

 ครูอดิศักดิ์   บัวคำ                                 การศึกษา

วัน เดือน ปี เกิด                                   ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

3 พฤศจิกายน  2528                             ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน

ข้อมูลการติดต่อ                                   หน้าที่พิเศษ  งานวัดผลและประเมินผล

15/3 หมู่ 7 ตำบลห้วยใหญ่                     ครูที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี ชฟ.2/3-4
 
อำเภอบางละมุง                                  ครูผู้ควบคุมกีฬา ฟุตซอล

จังหวัดชลบุรี

หมายเลขโทรศัพท์

038-709067

มือถือ 

084-0787435 , 084-5990053

E-mail: tong_up@hotmail.com

คติที่ชื่นชอบ  จะไปให้ถึงฝั่ง

กีฬาโปรด  ฟุตบอล

อาหารโปรด กระเพราหมู

สีโปรด ฟ้า

เพลงโปรด ก้อนหินละเมอ