ครูมานพ หมีจาด

ครมานพ    หมีจาด                                การศึกษา

วัน เดือน ปี เกิด                                    ม.ท ไฟฟ้า

27 มกราคม 2554                                 ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

มือถือ  081-7814839                            หน้าที่พเศษ   หลักสูตรแผนกไฟฟ้า

E-mail:puloom@yahoo.co.th                  ครูที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี ชฟ.1/1-2

คติที่ชื่นชอบ                                        ผู้ควบคุมกีฬา  ตะกร้อเน็ตทีมเดี่ยว,ทีมคู่
 
ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

กีฬาโปรด ทุกอย่าง ยกเว้นกอฟส์

อาหารโปรด กุ้งมังกร

สีโปรด ฟ้า

เพลงโปรด เพลงให้กำลังใจ