ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ตั้งแต่ปี2545-2556 คลิ๊กที่นี่

งานเลี้ยงต้อนรับ
ผอ.วัชรินทร์ ศิริพานิช
18 ก.พ.2554
คณะวิชาสามัญ
ทำบุญเลี้ยงพระเพล
7 มี.ค.2554
ต้อนรับครูคณะ
วิชาสามัญวท.กาญจนบุรี
11 พ.ค.2554
ประชุมครูครั้งที่ 1/2554
17มี.ค.2554
ประชุมครูครั้งที่ 2/2554
 19 พ.ค.2554
ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า
27 พ.ค.2554
     
อบรมการทำเว็บ
28พ.ค.2554
 ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า
3 มิ.ย.2554
 วันไหว้ครู
16 มิ.ย.2554
     
 ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า 
24 มิ.ย.2554
สภากาแฟ ครั้งที่ 6
27 มิ.ย. 2554 
ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า 
1 ก.ค.2554
 
     
ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า 
8 ก.ค.2554
 
 
 ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า 
22 ก.ค.2554
 
 
ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า 
29 ก.ค.2554
     
 ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า 
5 ส.ค.2554
 ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า 
19 ส.ค.2554
ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า 
26 ส.ค.2554
 
     
 ทำบุญวันสถาปนา
2 ก.ย.2554
ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า
9 ก.ย.2554 
 ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า
16 ก.ย.2554 
     
ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า
4 พ.ย.2554
ประชุมแผนกสามัญ
10 พ.ย.2554
ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า
11 พ.ย.2554
 
     
 ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า
18 พ.ย.2554
ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า
25 พ.ย.2554 
ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า
9 ธ.ค.2554 
     
 ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า
23 ธ.ค.25554
ตักบาตรพระ
รับธรรมะยามเช้า
30 ธ.ค.25554