อ.สมหมาย สมแก้ว


ชื่อ
  อาจารย์สมหมาย  สมแก้ว
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย                
หน้าที่ในแผนก  งานกิจกรรมสาขาวิชาเครื่องกล
                       งานประกันคุณภาพและมาตราฐานวิชาชีพ           
รายวิชาที่ทำการสอน  
งานไฟฟ้ารถยนต์  
ที่ปรึกษา  ชย.2/5-6                    
เบอร์ติดต่อ  
0868448220               
อีเมล