บุคลากร


นายวัชรินทร์  ศิริพานิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  

ประวัติการศึกษา

วุฒิปริญญาตรี คอบ. สาขาวิชาเอก วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2521
วุฒิปริญญาโท คอบ. สาขาวิชาเอก บริหารอาชีวะและเทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2535

ประวัติรับราชการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ