อ.พิทยา ภูปลื้ม


ชื่อ  อาจารย์พิทยา  ภูปลื้ม
ตำแหน่ง  ครูพิเศษช่วยสอน
หน้าที่ในแผนก    งานปกครองสาขาวิชาเครื่องกล
                         งานครูที่ปรึกษา
                         งานบริการ
        
รายวิชาที่ทำการสอน  
งานเครื่องยนต์
                                งานเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
                                งานขับรถยนต์
ที่ปรึกษา  ชย.4/3-4
เบอร์ติดต่อ  
0843470115
อีเมล  Pitayapoo@hotmail.com