อ.อภิชาติ หารสุโพธิ์


ชื่อ  อาจารย์อภิชาติ หารสุโพธิ์
ตำแหน่ง  ครูคศ.1                
หน้าที่ในแผนก  งานกิจกรรมสาขาวิชาเครื่องกล           
รายวิชาที่ทำการสอน  
งานแทรคเตอร์เบื้องต้น ,  งานขับรถแทรคเตอร์ 
ที่ปรึกษา  ชษ 4/7-8                    
เบอร์ติดต่อ  
089-573-9338                 
อีเมล  
Tingly-Hindu@hotmail.com