อ.วินัย เล็กเมือง


ชื่อ อาจารย์  วินัย  เล็กเมือง
ตำแหน่ง  ครู คศ.2
หน้าที่ในแผนก  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่างยนต์ 
                       นิเนศนักเรียน
รายวิชาที่ทำการสอน
  งานเครื่องล่างรถยนต์
                                งานเครื่องล่างยานยนต์
ที่ปรึกษา  ชย.1/3 ,ชย1/4
เบอร์ติดต่อ  0899312704
อีเมล