อ.ทรงวุฒิ กาฝาก


ชื่อ  อาจารย์ทรงวุฒิ กาฝาก
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ คศ.2                   
หน้าที่ในแผนก  งานแนะแนวสาขาวิชาเครื่องกล   
รายวิชาที่ทำการสอน  คณิตศาสตร์เครื่องกล
                                งานเครื่องมือกลยานยนต์
                                งานเครื่องมือกลอุตสาหกรรม   
ที่ปรึกษา
  ชษ.2/7-8
เบอร์ติดต่อ   0868275495                
อีเมล  shongwut_007@hotmail.com