อ.อรรถสิทธิ์ จูปราง


ชื่อ  อาจารย์อรรถสิทธิ์ จูปราง
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
หน้าที่ในแผนก           
รายวิชาที่ทำการสอน  งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
                                งานไฟฟ้ารถยนต์
                                งานไฟฟ้ายานยนต์
                                โครงการ
ที่ปรึกษา     ชย.3/1 ,ชย.3/2
เบอร์ติดต่อ  087-7846657
อีเมล