อ.บุญเอก คุ้มหอม


ชื่อ  อาจารย์บุญเอก คุ้มหอม
ตำแหน่ง  ครู คศ.2                   
หน้าที่ในแผนก   นิเทศนักเรียน       
รายวิชาที่ทำการสอน     ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
                                   งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
                                   เครื่องยนต์สันดาปภายใน
                                   เชื้อเพลิงและวัสดุ
                                   ป.งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษา   ชย.5/3-4                   
เบอร์ติดต่อ 
0894002227                 
อีเมล