อ.เจริญ แก้วนาโอ


ชื่อ  อาจารย์เจริญ  แก้วนาโอ
ตำแหน่ง  ครูวิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
หน้าที่ในแผนก  งานหลักสูตรสาขาวิชาเครื่องกล 
รายวิชาที่ทำการสอน
  งานเครื่องยนต์
                                งานบำรุงรักษารถยนต์
                                ความแข็งแรงวัสดุ
                                วิศวกรรมยานยนต์
                                โครงการ
ที่ปรึกษา  ชย.5/1  ชย.5/2
เบอร์ติดต่อ  
0815769425
อีเมล