อ.จุตติ ประนมศรี


ชื่อ  อาจารย์จุตติ  ประนมศรี
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ                   
หน้าที่ในแผนก  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพและมาตราฐานวิชาชีพ           
รายวิชาที่ทำการสอน     
กลศาสตร์ของไหล 1                                 

                                 กลศาสตร์ของไหล 2
                                    เทอร์โมไดนามิกส์
                                   นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
                                   ส่งถ่ายความร้อน  
                                   ระบบจัดการพลังงานในอุตสหกรรม
                                   โครงการ
                                     
ที่ปรึกษา  ชย.1/3 และ 1/4                   
เบอร์ติดต่อ  0811964190             
อีเมล  J.Pranomsri@hotmail.com