nong_jo9


คะแนนสอบตามสภาพจริง รายวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
นักศึกษา ปวช. 2/5-6 ทวิภาคี  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สามารถตรวจสอบคะแนนสอบตามสภาพจริง รายวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  DC  Machine ได้

travel.jpg

คะแนนสอบตามสภาพจริง ครั้งที่ 1 - 3

download2.gif

PDF  FileTATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.023544 sec.