กำหนดการฝึกงาน 2/2553

กำหนดการการฝึกงาน ปีการศึกษา 2/2552