รายงานการประชุม

รายงานการประชุม ก็จอมา (กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่ ) เราเป็นคนเชิญประชุมเราจะรู้รายละเอียด

ก็เอามาสรุปเป็นข้อๆ ใครเสนอ ใครพูด มอบใคร ประมาณนั้น

ลองอ่านดูน่ะ

ตัวอย่าง คลิกเลย