ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 

 

  • นักเรียน นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา,ทรงผมตามระเบียบของวิทยาลัยฯ (เสื้อขาว)
  • รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ดูได้จากประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567