ประกาศ กำหนดการและวิธีการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566

1.1 ประกาศ กำหนดการและวิธีการลงทะเบียน (ศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน)

1.2 คู่มือการดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าลงทะเบียน

1.3 คู่มือการโอนเงินด้วยแอปพลิเคชัน

 

2.1 ประกาศ กำหนดการและวิธีการลงทะเบียน (ศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน)

2.2 รายวิชาที่เปิดภาคฤดูร้อน

 

  • การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา (เสื้อขาว) ตามระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

 

📌📌 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานทะเบียน 038-238398 หรือ 038-238527 ต่อ 1010