ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป 2)

- ประกาศ รายชื่อนักเรียนนักศึกษาผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 -

หมายเหตุ
          1. ผู้ที่มีรายชื่อตวามประกาศนี้ให้ดำเนินการเข้ารายงานตัวด้วยระบบออนไลน์  ในระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567 เท่านั้น 
          2. หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาและรายละเอียดตามที่ประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
          3. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการสอบคัดเลือก ติดต่องานวัดผลและประเมินผล โทร. 038-238398 หรือ 038-238527 ต่อ 1227 ในวันและเวลาทำการ (08.00 น. - 16.00 น.) เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 
**สำคัญ หากไม่ดำเนินการตามประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ**
แนะนำเข้าดูรายละเอียดด้วยคอมพิวเตอร์
 

 • ให้นักเรียนนักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศผลคัดเลือก เข้ารายงานตัวและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารมอบตัวในระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567 เท่านั้น 
 • หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาและรายละเอียดตามที่ประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 • ลิ้งรายงานตัว   http://www.tatc.ac.th/register/  
           
 
            เน้นย้ำ!! เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนนักศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากระบบเก็บไว้                     
           เมื่อครบกำหนดเวลารายงานตัวออนไลน์แล้ว ระบบจะปิดและไม่สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้อีก            

 

 • เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารมอบตัวจากระบบ ศึกษารายละเอียดให้เข้าใจแล้วเตรียมเอกสารประกอบการมอบตัว กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย
        ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
            ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2567   
 

 • รวบรวมเอกสารประกอบการมอบตัวทุกรายการ (เรียงเอกสารตามลำดับให้ถูกต้อง) นำส่งด้วยตนเองในวันมอบตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
              ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567   

 

 • ตรวจสอบกำหนดรอบเวลาการมอบตัวของแต่ละคนได้ที่หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th
 •    รอบเวลามอบตัว   
                    ระดับ ปวช. (รอบทั่วไป 2) เวลา 09.00 น. - 09.30 น. 
                    ระดับ ปวส. (รอบทั่วไป 2) เวลา 10.30 น. - 11.00 น.

                   นักเรียนนักศึกษากรุณามาให้ตรงรอบเวลาของตนเอง

 

 • การแต่งกายให้นักเรียนนักศึกษา แต่งกายตามฟอร์มชุดนักเรียนนักศึกษา,รองเท้า,ถุงเท้าฯ ตามระเบียบขอสถานศึกษาเดิม ให้ถูกต้องเรียบร้อย
 • ทรงผม หนวด เครา ตามระเบียบ (งานปกครอง) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มิฉะนั้นทางวิทยาลัยฯไม่รับมอบตัว

 

 • หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาและรายละเอียดตามที่ประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบตัว ติดต่องานทะเบียน โทร. 038-238398 หรือ 038-238527 ต่อ 1010 ในวันและเวลาทำการ (08.00 น. - 16.00 น.) ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดที่ www.tatc.ac.th (หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ) 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 038-238398,038-238527 โทรสาร 038-237268 E-mail : saraban@tatc.ac.th
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ Thai-Austrian Technical College