รายละเอียด3

 • รายชื่อ ระดับ ปวช.
 • รายชื่อ ระดับ ปวส.
 • รายชื่อ ระดับ ปวส. (ม.6)

 

 
**สำคัญ หากไม่ดำเนินการตามประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ**
แนะนำเข้าดูรายละเอียดด้วยคอมพิวเตอร์
 

 • ให้นักเรียนนักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศผลคัดเลือกเข้ารายงานตัวออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2567 เท่านั้น 
 • ลิ้งรายงานตัว   http://www.tatc.ac.th/register/  
           เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนนักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารจากระบบเก็บไว้                             
           เมื่อครบเวลารายงานตัวออนไลน์แล้ว ระบบจะปิดและไม่สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้อีก           

 

 • เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวจากระบบ ศึกษารายละเอียดให้เข้าใจแล้วเตรียมเอกสารประกอบการมอบตัว กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมชำระเงินค่าเทอมให้เรียบร้อย
        ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
            ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2567   
 

 • รวบรวมเอกสารประกอบการมอบตัวทุกรายการ (เรียงเอกสารตามลำดับให้ถูกต้อง) นำส่งด้วยตนเองในวันมอบตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
              ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567   

 

 • ตรวจสอบกำหนดรอบเวลาการมอบตัวของแต่ละคนได้ที่หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th นักเรียนนักศึกษากรุณามาให้ตรงรอบของตนเอง
 •    ตารางกำหนดรอบเวลามอบตัว   
                    ระดับ ปวช. (รอบทั่วไป) 
                    ระดับ ปวส. (รอบทั่วไป) 

 

 • การแต่งกายให้นักเรียนนักศึกษา แต่งกายตามฟอร์มชุดนักเรียนนักศึกษา,รองเท้า,ถุงเท้าฯ ตามระเบียบขอสถานศึกษาเดิม ให้ถูกต้องเรียบร้อย
 • ทรงผม หนวด เครา ตามระเบียบ (งานปกครอง) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มิฉะนั้นทางวิทยาลัยฯไม่รับมอบตัว

 

 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบตัว ติดต่องานทะเบียน โทร. 038-238398 หรือ 038-238527 ต่อ 1010 ในวันและเวลาทำการ (08.00 น. - 16.00 น.) ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดที่ www.tatc.ac.th (หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ) 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 038-238398,038-238527 โทรสาร 038-237268 E-mail : saraban@tatc.ac.th
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ Thai-Austrian Technical College