รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป 2)

เปิดรับสมัคร รอบเช้าเวลา : 08.30 น. - 11.30 น. และรอบบ่ายเวลา : 13.00 น. - 15.00 น.

 


 


 


  

 


 


 

 


      1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

      2. สำเนาใบ ปพ.1 จบการศึกษา หรือใบ รบ.1 กรดเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป  จำนวน 1 ฉบับ

     3. ผลการเรียนและผลกิจกรรม ที่ไม่ผ่านรวมกันไม่เกิน 2 รายวิชา

 


  • ให้นักเรียนนักศึกษาทุกคน แต่งกายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม (ไม่ใส่ชุดพละ/ชุดกีฬา) แต่งกายเรียบร้อย

 


 


  • หากมีปัญหาหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่องานทะเบียน 038-238398 หรือ 038-238527 ต่อ 1010 ในวันและเวลาทำการ (08.00 น. - 16.00 น.) เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 


 

 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 038-238398,038-238527 โทรสาร 038-237268 E-mail : saraban@tatc.ac.th
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ Thai-Austrian Technical College