ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2567

 

                                                                    

 
หมายเหตุ
          1. ผู้ที่มีรายชื่อตวามประกาศนี้ให้ดำเนินการเข้ารายงานตัวด้วยระบบออนไลน์  ในระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2567 เท่านั้น 
หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาและรายละเอียดตามที่ประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
          2. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการสอบคัดเลือก ติดต่องานวัดผลและประเมินผล โทร. 038-238398 หรือ 038-238527 ต่อ 1227
ในวันและเวลาทำการ (08.00 น. - 16.00 น.) เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 

 

 
**สำคัญ หากไม่ดำเนินการตามประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ**
แนะนำเข้าดูรายละเอียดด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
 

 
 • ให้นักเรียนนักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศผลคัดเลือกเข้ารายงานตัวออนไลน์
 • ลิ้งรายงานตัว   http://www.tatc.ac.th/register/ 
             ในระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2567 เท่านั้น   
 
 •  เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนนักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารจากระบบเก็บไว้  เมื่อครบเวลารายงานตัวออนไลน์แล้ว ระบบจะปิดและไม่สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้อีก
 
 

 
 • เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวจากระบบ ศึกษารายละเอียดให้เข้าใจแล้วเตรียมเอกสารประกอบการมอบตัว กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมชำระเงินค่าเทอมให้เรียบร้อย
   
  ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
     ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2567   
 

 
 • รวบรวมเอกสารประกอบการมอบตัวทุกรายการ (เรียงเอกสารตามลำดับให้ถูกต้อง) นำส่งด้วยตนเองในวันมอบตัว                   ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
             ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567   
 

 
 • ตรวจสอบกำหนดรอบเวลาการมอบตัวของแต่ละคนได้ที่หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th                                               นักเรียนนักศึกษากรุณามาให้ตรงรอบของตนเอง  

 •    ตารางกำหนดรอบเวลามอบตัว   

 

 
 • การแต่งกายให้นักเรียนนักศึกษา แต่งกายตามฟอร์มชุดนักเรียนนักศึกษา,รองเท้า,ถุงเท้าฯ ตามระเบียบขอสถานศึกษาเดิม          ให้ถูกต้องเรียบร้อย
 • ทรงผม หนวด เครา ตามระเบียบ (งานปกครอง) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มิฉะนั้นทางวิทยาลัยฯไม่รับมอบตัว
 

 
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบตัว ติดต่องานทะเบียน โทร. 038-238398 หรือ 038-238527 ต่อ 1010           ในวันและเวลาทำการ (08.00 น. - 16.00 น.) ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดที่ www.tatc.ac.th (หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ) 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 038-238398,038-238527 โทรสาร 038-237268 E-mail : saraban@tatc.ac.th
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ Thai-Austrian Technical College