ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โควตารอบ 1 ปีการศึกษา 2567

 
                                                                                                 
                                               รายชื่อระดับ ปวช.                                         รายชื่อระดับ ปวส.                           
 
 
   1. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มาสอบในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
  • ระดับ ปวช. รายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ตึก A) ตรงข้ามตึกอำนวยการ สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  • ระดับ ปวส. รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ตึก A) ตรงข้ามตึกอำนวยการ เพื่อสอบสัมภาษณ์
  • ระดับ ปวส. (สาขาวิชาช่างอากาศยาน) ให้มาสอบในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 รายงานตัวเวลา 10.00 น. ณ แผนกวิชาช่างอากาศยาน                เพื่อสอบสัมภาษณ์

   2. ผู้ที่ไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าว ทางวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ 

                                                                                 

   3. ให้นักเรียนนักศึกษาทุกคน แต่งกายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม (ไม่ใส่ชุดพละ/ชุดกีฬา) แต่งกายเรียบร้อย

                                                                                                                           
                                  4. นักเรียนนักศึกษาทุกคน                    5. หากมีปัญหาหรือสอบถามเพิ่มเติม            6. ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ (โควตารอบ 1)
                                 นำบัตรประชาชนของตนเอง                  ติดต่องานวัดผล 038-238398 หรือ          ปีการศึกษา 2567 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
                               เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ                          038-238527 ต่อ 1227                         ทางหน้าเว็บไซต์วิทยาลัย www.tatc.ac.th

 

                                            
                                           (โควตารอบ 1)
 
 
 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 038-238398,038-238527 โทรสาร 038-237268 E-mail : saraban@tatc.ac.th
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ Thai-Austrian Technical College