ลงทะเบียนเรียน 2/2566

              ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2566

 

               คู่มือการพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม

               ลิงค์ https://std2018.vec.go.th/

 

               คู่มือการชำระผ่านแอปพลิเคชั่น

 

          ให้นักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเดินทางมาตามกำหนดการลงทะเบียน         

               กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2566

 

หมายเหตุ

         - รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนดูได้จากประกาศกำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2566         

         - นักเรียนนักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา,ทรงผมตามระเบียบของวิทยาลัยฯ (เสื้อขาว)