ประกาศรับสมัคร

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา (13/06/2566)

  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา (20/06/2566)

  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา (22/06/2566)

  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างยนต์) (28/06/2566)

  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร (28/06/2566)

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างยนต์) (30/06/2566)

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร (30/06/2566)

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา (25/07/2566)

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (07/08/2566)