กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

 

 
1.1 ประกาศ กำหนดการและวิธีการลงทะเบียน (ศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน)
 
1.2 คู่มือการดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าลงทะเบียน

1.3 คู่มือการโอนเงินด้วยแอปพลิเคชัน

 

 

2.1 ประกาศ กำหนดการและวิธีการลงทะเบียน (ศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน)
     ประกาศ ลงทะเบียนรายวิชา สำหรับนักเรียน นักศึกษาทั่วไป    

2.2 รายวิชาที่เปิดภาคฤดูร้อน

2.3 การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา (เสื้อขาว) ตามระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา