ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โควตา รอบ 1

 

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาสิทธิพิเศษ (โควตา รอบ 1) ปีการศึกษา 2566

 

หมายเหตุ

  1. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มาสอบในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
    • ระดับ ปวช. รายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง ณ อาคารใหม่ ชั้น 1 (ตรงข้ามตึกอำนวยการ) สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
    • ระดับ ปวส. รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อสอบสัมภาษณ์
  2. ผู้ที่ไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าว ทางวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
  3. ให้นักเรียนนักศึกษาทุกคน แต่งกายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิมเท่านั้น (ไม่ใส่ชุดพละ/ชุดกีฬา) แต่งกายเรียบร้อย
  4. นักเรียนนักศึกษาทุกคน ต้องส่วมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  5. หากมีปัญหาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานวัดผลและประเมินผล โทร. 038-238398 หรือ 038-238527 ต่อ 1227
  6. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาสิทธิพิเศษ (โควตา รอบ 1) ปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ทางหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th