อ.สมประสงค์ รวยสวัสดิ์

ว่าที่เรือเอก สมประสงค์ รวยสวัสดิ์
ครู แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0626397941