ลงทะเบียนรับเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนรับเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์
1. นักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียน
          1.1 ระดับ ปวช. รหัสประจำตัวนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 62
          1.2 ระดับ ปวส. รหัสประจำตัวนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 63
 
2. การลงทะเบียนที่อยู่ในการรับเอกสารทางไปรษณีย์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ http://register.tatc.ac.th/post/login.php
          2.1 ให้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่
          2.2 หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ สามารถแก้ไขได้เลย
          2.3 กรอกข้อมูลในส่วนที่ยังขาดให้ครบทุกช่อง หากช่องไหนไม่มีให้ใส่เครื่องหมายขีด ( - )
          2.4 กดยืนยันข้อมูล
          2.5 สามารถเข้ามายืนยันข้อมูลได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
 
3. กำหนดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
          3.1 นร.นศ.จบพร้อมรุ่น (อนุมัติจบการศึกษา 22 มีค.65) ส่งเอกสารต้นเดือนพฤษภาคม 2565
          3.2 นร.นศ.จบไม่พร้อมรุ่น (อนุมัติจบการศึกษา 31 มีค.65) ส่งเอกสารกลางเดือนพฤษภาคม 2565
          3.3 นร.นศ.จบภาคฤดูร้อน(อนุมัติจบการศึกษา 12 พค.65) ส่งเอกสารเดือนมิถุนายน 2565
 
หมายเหตุ กำหนดการส่งเอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
4. เอกสารที่จะจัดส่งทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย
          3.1 ใบรบ.1                             1 ฉบับ
          3.2 ใบทรานสคลิป               1 ฉบับ
          3.3 ใบประกาศนียบัตร         1 ฉบับ
          3.4 ปกใบประกาศนียบัตร    1 เล่ม
          3.5 ใบมาตรฐานวิชาชีพ       1 ฉบับ
 
5. สำหรับนักศึกษา ระดับปวส. ที่ลงชื่อเพื่อขอรับเอกสารเร่งด่วน (กรณีเกณฑ์ทหาร) สามารถติดต่อรับใบ รบ.1 ได้ในวันที่ 30 มีค. 65 เป็นต้นไป ที่ห้องงานทะเบียน และเอกสารอื่นๆ จะส่งทางไปรษณีย์ตามกำหนดเวลาการส่งในข้อ 3
 
หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ กับงานทะเบียน 038-238398  , 038-238527 ต่อ 1010 หรือ 061-7269598