ข้อมูลบุคลากร

 

 นายชาญณรงค์ ทองจันทร์ (ไมลีย์)
 - หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป สารบรรณ
 - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 - ผู้ช่วยหัวหน้า งานบุคลากร
 - ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 - Administrator Staff Office Administrator Team
 เบอร์โทร. 061-8464488                                       email :  channarong.tc@tatc.ac.th

 

 นางวรกัญญา ขวัญม่วง (ก้อย) 
 - หัวหน้างาน งานบุคลากร
 - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 - ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 - ทำหน้าที่ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 - Office Administrator Office Administrator Team
 - ครูนิเทศการสอนออนไลน์ งานนิเทศการเรียนการสอนออนไลน์                                                   โทร. 081-7694287                                         email : worakunya@tatc.ac.th

 

นางสาวละมุล นากร (จ๊ะโอ๋)                                 - ผู้ช่วย หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 - หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลจิสติกส์
 - หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 - พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาโลจิสติกส์
 - ผู้ช่วยหัวหน้า งานบุคลากร
 - ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 - ครูนิเทศ แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 - ครูนิเทศการสอนออนไลน์ งานนิเทศการเรียนการสอนออนไลน์
 - Administrator Staff Office Administrator Team   โทร. 081-7694287                                     email : lamoon.n@tatc.ac.th

 

นางพัสสุดา เรืองวัฒนานนท์ (หมวย)
- ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานบริหารงานทั่วไป สารบรรณ
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เบอร์โทร. 086-0748458, 097-0930717              e-mail :  patsuda@tatc.ac.th