PHPcounter 1.3.2
версия: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Отчет от дата: 2020-07-11 14:35:59
Име: counter
Заглавие: counter
URL адрес: counter

Години
Година Уникални Всичко
2011 183027 1034918
2012 302847 999934
2013 373450 1217144
2014 404220 1092166
2015 1160058 1160058
2016 444666 1027570
2017 283415 925085
2018 193132 795466
2019 58184 774073
2020 193 316362
повече >>

Месеци
Месец Уникални Всичко
юли 2019 30 65175
август 2019 31 73343
септември 2019 30 63868
октомври 2019 31 62243
ноември 2019 30 67418
декември 2019 31 70367
януари 2020 31 77580
февруари 2020 29 58544
март 2020 31 49348
април 2020 30 45820
май 2020 31 32733
юни 2020 30 35002
юли 2020 11 17335
повече >>

Days
Ден Уникални Всичко
12 юни 2020 1 728
13 юни 2020 1 632
14 юни 2020 1 624
15 юни 2020 1 1086
16 юни 2020 1 747
17 юни 2020 1 984
18 юни 2020 1 1142
19 юни 2020 1 1736
20 юни 2020 1 788
21 юни 2020 1 870
22 юни 2020 1 1885
23 юни 2020 1 1629
24 юни 2020 1 1252
25 юни 2020 1 1027
26 юни 2020 1 1378
27 юни 2020 1 781
28 юни 2020 1 1581
29 юни 2020 1 3819
30 юни 2020 1 1473
1 юли 2020 1 642
2 юли 2020 1 1829
3 юли 2020 1 1275
4 юли 2020 1 515
5 юли 2020 1 686
6 юли 2020 1 850
7 юли 2020 1 1238
8 юли 2020 1 3882
9 юли 2020 1 3313
10 юли 2020 1 2618
11 юли 2020 1 487
повече >>

Дни от седмицата
Ден от седмицата Уникални Всичко
неделя 357913 838683
понеделник 542281 1502615
вторник 559888 1565453
сряда 567680 1569950
четвъртък 554489 1576853
петък 481084 1432499
събота 339857 856723

Часове
Час Уникални Всичко
00:00 - 01:00 68285 133411
01:00 - 02:00 36990 76794
02:00 - 03:00 22696 48044
03:00 - 04:00 15868 34342
04:00 - 05:00 14318 31553
05:00 - 06:00 21166 47682
06:00 - 07:00 42179 110678
07:00 - 08:00 85897 271771
08:00 - 09:00 190654 630319
09:00 - 10:00 233750 670119
10:00 - 11:00 246460 701542
11:00 - 12:00 241409 712057
12:00 - 13:00 209413 649278
13:00 - 14:00 236043 706338
14:00 - 15:00 236537 689416
15:00 - 16:00 220806 629995
16:00 - 17:00 194692 535450
17:00 - 18:00 159698 425894
18:00 - 19:00 154625 385986
19:00 - 20:00 169202 404580
20:00 - 21:00 184623 444033
21:00 - 22:00 177881 428428
22:00 - 23:00 143428 344607
23:00 - 24:00 96572 230459

Езици
  ID Език Уникални Всичко
th Thai 3991320 10840687
en English 2505845 6758913
zh Chinese 10542 41073
ja Japanese 6271 22401
de German 4407 12571
es Spanish 2972 9302
* 2922 10083
ko Korean 2504 9264
fr French 2039 8206
ru Russian 1951 5712
pt Portuguese 1245 5889
vi Vietnamese 1024 7035
af Afrikaans 919 1832
x 784 2864
it Italian 680 1687
lo Laothian 645 1712
und 606 1953
tr Turkish 540 1546
sv Swedish 482 1331
nl Dutch 482 1154
am Amharic 478 581
fil 446 1492
ar Arabic 437 1014
id Indonesian 404 3859
tt Tatar 391 1207
fi Finnish 374 803
el Greek 369 577
null 328 335
nb 293 666
pl Polish 196 348
повече >>

Посетители
Дата Брой IP Host Държава Език
2020-06-11 00:00:13 1240 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
2020-06-12 00:03:28 728 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-06-13 00:02:15 632 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-06-14 00:01:09 624 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
2020-06-15 00:01:37 1086 172.16.0.1 Unknown en-US: English
2020-06-16 00:13:33 747 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-06-17 00:03:08 984 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-06-18 00:01:46 1142 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-06-19 00:00:56 1736 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-06-20 00:00:34 788 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-06-21 00:10:59 870 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-06-22 00:04:07 1885 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-06-23 00:08:03 1629 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
2020-06-24 00:05:08 1252 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-06-25 00:02:22 1027 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
2020-06-26 00:04:14 1378 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-06-27 00:02:39 781 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-06-28 00:01:49 1581 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-06-29 00:00:01 3819 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-06-30 02:23:38 1473 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-07-01 00:01:39 642 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-07-02 00:03:40 1829 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-07-03 00:23:22 1275 172.16.0.1 Unknown th: Thai
2020-07-04 00:02:46 515 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-07-05 00:06:07 686 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-07-06 00:09:45 850 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-07-07 00:05:25 1238 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-07-08 00:01:19 3882 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-07-09 00:03:58 3313 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2020-07-10 00:01:47 2618 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-07-11 00:09:30 487 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
повече >>