PHPcounter 1.3.2
версия: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Отчет от дата: 2020-04-07 16:44:58
Име: counter
Заглавие: counter
URL адрес: counter

Години
Година Уникални Всичко
2011 183027 1034918
2012 302847 999934
2013 373450 1217144
2014 404220 1092166
2015 1160058 1160058
2016 444666 1027570
2017 283415 925085
2018 193132 795466
2019 58184 774073
2020 98 191803
повече >>

Месеци
Месец Уникални Всичко
април 2019 7846 24439
май 2019 31 69748
юни 2019 30 62457
юли 2019 30 65175
август 2019 31 73343
септември 2019 30 63868
октомври 2019 31 62243
ноември 2019 30 67418
декември 2019 31 70367
януари 2020 31 77580
февруари 2020 29 58544
март 2020 31 49348
април 2020 7 6331
повече >>

Days
Ден Уникални Всичко
9 март 2020 1 1891
10 март 2020 1 1779
11 март 2020 1 1755
12 март 2020 1 1767
13 март 2020 1 1651
14 март 2020 1 1012
15 март 2020 1 1597
16 март 2020 1 2241
17 март 2020 1 2060
18 март 2020 1 874
19 март 2020 1 1910
20 март 2020 1 1579
21 март 2020 1 1030
22 март 2020 1 843
23 март 2020 1 2152
24 март 2020 1 1574
25 март 2020 1 1411
26 март 2020 1 971
27 март 2020 1 1227
28 март 2020 1 1633
29 март 2020 1 1017
30 март 2020 1 1573
31 март 2020 1 1085
1 април 2020 1 1332
2 април 2020 1 1159
3 април 2020 1 1117
4 април 2020 1 690
5 април 2020 1 616
6 април 2020 1 781
7 април 2020 1 636
повече >>

Дни от седмицата
Ден от седмицата Уникални Всичко
неделя 357900 829058
понеделник 542268 1482074
вторник 559875 1547727
сряда 567666 1550068
четвъртък 554475 1555324
петък 481070 1407013
събота 339843 846953

Часове
Час Уникални Всичко
00:00 - 01:00 68191 131368
01:00 - 02:00 36990 75327
02:00 - 03:00 22695 47077
03:00 - 04:00 15868 33488
04:00 - 05:00 14318 31036
05:00 - 06:00 21166 46946
06:00 - 07:00 42179 108397
07:00 - 08:00 85897 267494
08:00 - 09:00 190654 621920
09:00 - 10:00 233750 659864
10:00 - 11:00 246460 691380
11:00 - 12:00 241409 703740
12:00 - 13:00 209413 641765
13:00 - 14:00 236043 697425
14:00 - 15:00 236537 680905
15:00 - 16:00 220806 622194
16:00 - 17:00 194692 528035
17:00 - 18:00 159698 420061
18:00 - 19:00 154625 380946
19:00 - 20:00 169202 399481
20:00 - 21:00 184623 438591
21:00 - 22:00 177881 422980
22:00 - 23:00 143428 340514
23:00 - 24:00 96572 227283

Езици
  ID Език Уникални Всичко
th Thai 3991198 10667998
en English 2505779 6657151
zh Chinese 10542 39552
ja Japanese 6271 21153
de German 4407 12335
es Spanish 2972 8807
* 2922 10036
ko Korean 2504 8570
fr French 2039 7996
ru Russian 1951 5366
pt Portuguese 1245 5720
vi Vietnamese 1024 6674
af Afrikaans 919 1815
x 784 2864
it Italian 680 1654
lo Laothian 645 1576
und 606 1818
tr Turkish 540 1507
sv Swedish 482 1304
nl Dutch 482 1138
am Amharic 478 581
fil 446 1395
ar Arabic 437 918
id Indonesian 404 3680
tt Tatar 391 1205
fi Finnish 374 785
el Greek 369 565
null 328 335
nb 293 658
pl Polish 196 333
повече >>

Посетители
Дата Брой IP Host Държава Език
2020-03-08 00:00:15 911 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-03-09 00:04:49 1891 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-03-10 00:01:23 1779 172.16.0.1 Unknown en-us: English
2020-03-11 00:00:05 1755 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-GB: Englishen: English
2020-03-12 00:03:59 1767 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-03-13 00:01:39 1651 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
2020-03-14 00:00:36 1012 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-03-15 00:01:00 1597 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-03-16 00:00:54 2241 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2020-03-17 00:00:23 2060 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
2020-03-18 00:00:09 874 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-03-19 00:00:20 1910 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-03-20 00:00:54 1579 172.16.0.1 Unknown en-GB: Englishen: Englishen-US: Englishth: Thaies: Spanish
2020-03-21 00:01:56 1030 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-03-22 00:07:06 843 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-03-23 00:00:02 2152 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-03-24 00:00:49 1574 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2020-03-25 00:02:07 1411 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: Englishpt: Portuguese
2020-03-26 00:01:41 971 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-03-27 00:01:11 1227 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-03-28 00:01:09 1633 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
2020-03-29 00:00:20 1017 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-03-30 00:10:07 1573 172.16.0.1 Unknown en-us: English
2020-03-31 00:00:19 1085 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-04-01 00:02:42 1332 172.16.0.1 Unknown en-us: English
2020-04-02 00:00:00 1159 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-04-03 00:03:10 1117 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-04-04 00:00:03 690 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-04-05 00:03:09 616 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-04-06 00:02:45 781 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-04-07 00:02:32 636 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
повече >>