PHPcounter 1.3.2
версия: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Отчет от дата: 2020-09-22 07:54:18
Име: counter
Заглавие: counter
URL адрес: counter

Години
Година Уникални Всичко
2011 183027 1034918
2012 302847 999934
2013 373450 1217144
2014 404220 1092166
2015 1160058 1160058
2016 444666 1027570
2017 283415 925085
2018 193132 795466
2019 58184 774073
2020 266 463039
повече >>

Месеци
Месец Уникални Всичко
септември 2019 30 63868
октомври 2019 31 62243
ноември 2019 30 67418
декември 2019 31 70367
януари 2020 31 77580
февруари 2020 29 58544
март 2020 31 49348
април 2020 30 45820
май 2020 31 32733
юни 2020 30 35002
юли 2020 31 42501
август 2020 31 67997
септември 2020 22 53514
повече >>

Days
Ден Уникални Всичко
24 август 2020 1 3190
25 август 2020 1 3289
26 август 2020 1 3432
27 август 2020 1 3717
28 август 2020 1 3151
29 август 2020 1 1004
30 август 2020 1 993
31 август 2020 1 3382
1 септември 2020 1 3443
2 септември 2020 1 4004
3 септември 2020 1 3311
4 септември 2020 1 1103
5 септември 2020 1 697
6 септември 2020 1 913
7 септември 2020 1 969
8 септември 2020 1 3633
9 септември 2020 1 3940
10 септември 2020 1 3527
11 септември 2020 1 3139
12 септември 2020 1 794
13 септември 2020 1 1029
14 септември 2020 1 3585
15 септември 2020 1 3661
16 септември 2020 1 3787
17 септември 2020 1 3642
18 септември 2020 1 1975
19 септември 2020 1 1196
20 септември 2020 1 1028
21 септември 2020 1 3833
22 септември 2020 1 305
повече >>

Дни от седмицата
Ден от седмицата Уникални Всичко
неделя 357924 848896
понеделник 542292 1529159
вторник 559899 1591328
сряда 567690 1595940
четвъртък 554499 1605072
петък 481094 1453615
събота 339867 865442

Часове
Час Уникални Всичко
00:00 - 01:00 68358 134787
01:00 - 02:00 36990 77678
02:00 - 03:00 22696 48554
03:00 - 04:00 15868 34691
04:00 - 05:00 14318 31967
05:00 - 06:00 21166 48179
06:00 - 07:00 42179 112613
07:00 - 08:00 85897 279608
08:00 - 09:00 190654 646469
09:00 - 10:00 233750 681789
10:00 - 11:00 246460 712052
11:00 - 12:00 241409 723225
12:00 - 13:00 209413 661204
13:00 - 14:00 236043 719962
14:00 - 15:00 236537 700425
15:00 - 16:00 220806 639254
16:00 - 17:00 194692 543100
17:00 - 18:00 159698 431669
18:00 - 19:00 154625 390859
19:00 - 20:00 169202 408574
20:00 - 21:00 184623 448412
21:00 - 22:00 177881 432995
22:00 - 23:00 143428 348294
23:00 - 24:00 96572 233093

Езици
  ID Език Уникални Всичко
th Thai 3991411 11028811
en English 2505903 6894031
zh Chinese 10542 42796
ja Japanese 6271 23840
de German 4407 12839
es Spanish 2972 9712
* 2922 10119
ko Korean 2504 10286
fr French 2039 8503
ru Russian 1951 6157
pt Portuguese 1245 6022
vi Vietnamese 1024 7361
af Afrikaans 919 1848
x 784 2864
it Italian 680 1760
lo Laothian 645 1864
und 606 2103
tr Turkish 540 1624
sv Swedish 482 1337
nl Dutch 482 1172
am Amharic 478 583
fil 446 1589
ar Arabic 437 1307
id Indonesian 404 4109
tt Tatar 391 1208
fi Finnish 374 810
el Greek 369 588
null 328 335
nb 293 683
pl Polish 196 356
повече >>

Посетители
Дата Брой IP Host Държава Език
2020-08-23 00:02:38 949 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
2020-08-24 00:00:26 3190 172.16.0.1 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2020-08-25 00:00:36 3289 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-08-26 00:02:54 3432 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-08-27 00:01:01 3717 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-08-28 00:01:24 3151 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-08-29 00:11:34 1004 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-GB: Englishen: English
2020-08-30 00:02:31 993 172.16.0.1 Unknown en-US: English
2020-08-31 00:01:10 3382 172.16.0.1 Unknown th: Thai
2020-09-01 00:05:38 3443 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-09-02 00:01:10 4004 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-09-03 00:13:27 3311 172.16.0.1 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2020-09-04 00:10:28 1103 172.16.0.1 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2020-09-05 00:02:47 697 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-09-06 00:10:45 913 172.16.0.1 Unknown en-US: English
2020-09-07 00:07:46 969 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-09-08 00:03:03 3633 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-09-09 00:00:28 3940 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-09-10 00:01:20 3527 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-09-11 00:01:08 3139 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-09-12 00:02:49 794 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-09-13 00:00:04 1029 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-09-14 00:03:28 3585 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-09-15 00:03:35 3661 172.16.0.1 Unknown en-US: English
2020-09-16 00:06:34 3787 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2020-09-17 00:03:32 3642 172.16.0.1 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2020-09-18 00:00:18 1975 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: Englishkm: Cambodian
2020-09-19 00:06:53 1196 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thai
2020-09-20 00:11:00 1028 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-09-21 00:02:18 3833 172.16.0.1 Unknown en-US: English
2020-09-22 00:00:15 306 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
повече >>