PHPcounter 1.3.2
версия: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Отчет от дата: 2021-09-21 08:56:16
Име: counter
Заглавие: counter
URL адрес: counter

Години
Година Уникални Всичко
2011 183027 1034918
2012 302847 999934
2013 373450 1217144
2014 404220 1092166
2015 1160058 1160058
2016 444666 1027570
2017 283415 925085
2018 193132 795466
2019 58184 774073
2020 366 702149
2021 264 503062
повече >>

Месеци
Месец Уникални Всичко
септември 2020 30 77954
октомври 2020 31 79869
ноември 2020 30 63653
декември 2020 31 71148
януари 2021 31 62505
февруари 2021 28 74774
март 2021 31 102248
април 2021 30 48868
май 2021 31 50008
юни 2021 30 53281
юли 2021 31 37874
август 2021 31 39942
септември 2021 21 33562
повече >>

Days
Ден Уникални Всичко
23 август 2021 1 1317
24 август 2021 1 1476
25 август 2021 1 1388
26 август 2021 1 1681
27 август 2021 1 1438
28 август 2021 1 965
29 август 2021 1 1065
30 август 2021 1 1845
31 август 2021 1 1514
1 септември 2021 1 1637
2 септември 2021 1 1551
3 септември 2021 1 1659
4 септември 2021 1 850
5 септември 2021 1 887
6 септември 2021 1 1882
7 септември 2021 1 1818
8 септември 2021 1 1762
9 септември 2021 1 1525
10 септември 2021 1 1565
11 септември 2021 1 1060
12 септември 2021 1 967
13 септември 2021 1 4240
14 септември 2021 1 2187
15 септември 2021 1 1770
16 септември 2021 1 1764
17 септември 2021 1 1979
18 септември 2021 1 1062
19 септември 2021 1 1293
20 септември 2021 1 1856
21 септември 2021 1 248
повече >>

Дни от седмицата
Ден от седмицата Уникални Всичко
неделя 357976 906473
понеделник 542344 1668213
вторник 559951 1718565
сряда 567742 1723607
четвъртък 554551 1725091
петък 481146 1562625
събота 339919 927050

Часове
Час Уникални Всичко
00:00 - 01:00 68721 145481
01:00 - 02:00 36991 84202
02:00 - 03:00 22696 52835
03:00 - 04:00 15868 38099
04:00 - 05:00 14318 34791
05:00 - 06:00 21166 52390
06:00 - 07:00 42179 124209
07:00 - 08:00 85897 310450
08:00 - 09:00 190654 708503
09:00 - 10:00 233750 738925
10:00 - 11:00 246460 767749
11:00 - 12:00 241409 777345
12:00 - 13:00 209413 714064
13:00 - 14:00 236043 778323
14:00 - 15:00 236537 752996
15:00 - 16:00 220806 687460
16:00 - 17:00 194692 584563
17:00 - 18:00 159698 464193
18:00 - 19:00 154625 419014
19:00 - 20:00 169202 435923
20:00 - 21:00 184623 477305
21:00 - 22:00 177881 461239
22:00 - 23:00 143428 371876
23:00 - 24:00 96572 249689

Езици
  ID Език Уникални Всичко
th Thai 3991890 11990153
en English 2506152 7548827
zh Chinese 10551 52794
ja Japanese 6273 30760
de German 4408 14478
es Spanish 2973 12428
* 2922 10190
ko Korean 2504 15081
fr French 2039 9863
ru Russian 1952 7778
pt Portuguese 1245 6808
vi Vietnamese 1025 9424
af Afrikaans 919 1951
x 784 2864
it Italian 680 2087
lo Laothian 647 2721
und 606 2751
tr Turkish 540 1917
sv Swedish 482 1531
nl Dutch 482 1358
am Amharic 478 642
fil 446 1990
ar Arabic 437 2238
id Indonesian 404 5012
tt Tatar 391 1218
fi Finnish 374 877
el Greek 369 724
null 328 335
nb 295 853
pl Polish 196 467
повече >>

Посетители
Дата Брой IP Host Държава Език
2021-08-22 00:01:11 919 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2021-08-23 00:03:37 1317 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2021-08-24 00:00:42 1476 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2021-08-25 00:00:30 1388 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thai
2021-08-26 00:01:12 1681 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-08-27 00:02:15 1438 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2021-08-28 00:00:35 965 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-08-29 00:03:38 1065 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
2021-08-30 00:06:41 1845 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-08-31 00:01:45 1514 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2021-09-01 00:00:04 1637 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-GB: Englishen: English
2021-09-02 00:03:29 1551 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2021-09-03 00:01:14 1659 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2021-09-04 00:05:48 850 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thaizh-TW: Chinesezh: Chinese
2021-09-05 00:00:13 887 172.16.0.1 Unknown en-US: English
2021-09-06 00:02:19 1882 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2021-09-07 00:01:40 1818 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-09-08 00:05:54 1762 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-09-09 00:00:18 1525 172.16.0.1 Unknown en-US: English
2021-09-10 00:05:15 1565 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-09-11 00:11:29 1060 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaizh-CN: Chinesezh-HK: Chinesezh: Chinese
2021-09-12 00:01:19 967 172.16.0.1 Unknown en-us: English
2021-09-13 00:00:53 4240 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2021-09-14 00:00:30 2187 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2021-09-15 00:03:17 1770 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-09-16 00:04:33 1764 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-GB: Englishen: English
2021-09-17 00:00:54 1979 172.16.0.1 Unknown
2021-09-18 00:08:28 1062 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2021-09-19 00:05:14 1293 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-09-20 00:00:42 1856 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2021-09-21 00:02:06 248 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
повече >>