PHPcounter 1.3.2
версия: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Отчет от дата: 2021-01-25 03:59:51
Име: counter
Заглавие: counter
URL адрес: counter

Години
Година Уникални Всичко
2011 183027 1034918
2012 302847 999934
2013 373450 1217144
2014 404220 1092166
2015 1160058 1160058
2016 444666 1027570
2017 283415 925085
2018 193132 795466
2019 58184 774073
2020 366 702149
2021 25 48893
повече >>

Месеци
Месец Уникални Всичко
януари 2020 31 77580
февруари 2020 29 58544
март 2020 31 49348
април 2020 30 45820
май 2020 31 32733
юни 2020 30 35002
юли 2020 31 42501
август 2020 31 67997
септември 2020 30 77954
октомври 2020 31 79869
ноември 2020 30 63653
декември 2020 31 71148
януари 2021 25 48893
повече >>

Days
Ден Уникални Всичко
27 декември 2020 1 789
28 декември 2020 1 945
29 декември 2020 1 1032
30 декември 2020 1 723
31 декември 2020 1 580
1 януари 2021 1 460
2 януари 2021 1 647
3 януари 2021 1 1115
4 януари 2021 1 1980
5 януари 2021 1 2870
6 януари 2021 1 2391
7 януари 2021 1 2219
8 януари 2021 1 1864
9 януари 2021 1 1244
10 януари 2021 1 1226
11 януари 2021 1 1942
12 януари 2021 1 1744
13 януари 2021 1 1930
14 януари 2021 1 1774
15 януари 2021 1 1805
16 януари 2021 1 1201
17 януари 2021 1 1124
18 януари 2021 1 1835
19 януари 2021 1 5111
20 януари 2021 1 2755
21 януари 2021 1 2121
22 януари 2021 1 2339
23 януари 2021 1 4966
24 януари 2021 1 2127
25 януари 2021 1 103
повече >>

Дни от седмицата
Ден от седмицата Уникални Всичко
неделя 357942 868363
понеделник 542310 1579210
вторник 559916 1644205
сряда 567708 1648242
четвъртък 554517 1654307
петък 481112 1495824
събота 339885 887304

Часове
Час Уникални Всичко
00:00 - 01:00 68482 137899
01:00 - 02:00 36991 79512
02:00 - 03:00 22696 49829
03:00 - 04:00 15868 35899
04:00 - 05:00 14318 32847
05:00 - 06:00 21166 49438
06:00 - 07:00 42179 116266
07:00 - 08:00 85897 293321
08:00 - 09:00 190654 676156
09:00 - 10:00 233750 705048
10:00 - 11:00 246460 733724
11:00 - 12:00 241409 744908
12:00 - 13:00 209413 684117
13:00 - 14:00 236043 744511
14:00 - 15:00 236537 721457
15:00 - 16:00 220806 657785
16:00 - 17:00 194692 558648
17:00 - 18:00 159698 443899
18:00 - 19:00 154625 400996
19:00 - 20:00 169202 418147
20:00 - 21:00 184623 457830
21:00 - 22:00 177881 441952
22:00 - 23:00 143428 355388
23:00 - 24:00 96572 237878

Езици
  ID Език Уникални Всичко
th Thai 3991571 11392238
en English 2505996 7163744
zh Chinese 10542 46444
ja Japanese 6271 26408
de German 4407 13352
es Spanish 2972 10568
* 2922 10150
ko Korean 2504 12093
fr French 2039 8967
ru Russian 1951 6875
pt Portuguese 1245 6264
vi Vietnamese 1024 8128
af Afrikaans 919 1891
x 784 2864
it Italian 680 1852
lo Laothian 645 2168
und 606 2399
tr Turkish 540 1696
sv Swedish 482 1369
nl Dutch 482 1218
am Amharic 478 596
fil 446 1729
ar Arabic 437 1747
id Indonesian 404 4476
tt Tatar 391 1209
fi Finnish 374 818
el Greek 369 621
null 328 335
nb 293 722
pl Polish 196 392
повече >>

Посетители
Дата Брой IP Host Държава Език
2020-12-26 00:07:30 823 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-12-27 00:01:01 789 172.16.0.1 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2020-12-28 00:01:12 945 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
2020-12-29 00:00:07 1032 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-12-30 00:01:17 723 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-12-31 00:04:55 580 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2021-01-01 00:01:28 460 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2021-01-02 00:11:51 647 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
2021-01-03 00:00:16 1115 172.16.0.1 Unknown en-us: English
2021-01-04 00:01:59 1980 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-01-05 00:03:22 2870 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-01-06 00:00:12 2391 172.16.0.1 Unknown en-us: English
2021-01-07 00:05:20 2219 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-01-08 00:06:11 1864 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-01-09 00:04:05 1244 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thai
2021-01-10 00:00:57 1226 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-01-11 00:00:21 1942 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-01-12 00:00:06 1744 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2021-01-13 00:03:01 1930 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-01-14 00:01:08 1774 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2021-01-15 00:00:53 1805 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2021-01-16 00:02:31 1201 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thai
2021-01-17 00:01:00 1124 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-01-18 00:00:43 1835 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
2021-01-19 00:03:07 5111 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2021-01-20 00:01:16 2755 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-01-21 00:05:27 2121 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-01-22 00:00:58 2339 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2021-01-23 00:00:02 4966 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-01-24 00:02:08 2127 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2021-01-25 00:00:02 103 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
повече >>