PHPcounter 1.3.2
версия: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Отчет от дата: 2020-08-06 19:41:34
Име: counter
Заглавие: counter
URL адрес: counter

Години
Година Уникални Всичко
2011 183027 1034918
2012 302847 999934
2013 373450 1217144
2014 404220 1092166
2015 1160058 1160058
2016 444666 1027570
2017 283415 925085
2018 193132 795466
2019 58184 774073
2020 219 350138
повече >>

Месеци
Месец Уникални Всичко
август 2019 31 73343
септември 2019 30 63868
октомври 2019 31 62243
ноември 2019 30 67418
декември 2019 31 70367
януари 2020 31 77580
февруари 2020 29 58544
март 2020 31 49348
април 2020 30 45820
май 2020 31 32733
юни 2020 30 35002
юли 2020 31 42501
август 2020 6 8610
повече >>

Days
Ден Уникални Всичко
8 юли 2020 1 3882
9 юли 2020 1 3313
10 юли 2020 1 2618
11 юли 2020 1 961
12 юли 2020 1 1177
13 юли 2020 1 1972
14 юли 2020 1 1906
15 юли 2020 1 1309
16 юли 2020 1 1495
17 юли 2020 1 1366
18 юли 2020 1 790
19 юли 2020 1 791
20 юли 2020 1 1607
21 юли 2020 1 1442
22 юли 2020 1 1966
23 юли 2020 1 2012
24 юли 2020 1 1071
25 юли 2020 1 649
26 юли 2020 1 554
27 юли 2020 1 665
28 юли 2020 1 742
29 юли 2020 1 1191
30 юли 2020 1 1224
31 юли 2020 1 763
1 август 2020 1 577
2 август 2020 1 799
3 август 2020 1 1343
4 август 2020 1 1504
5 август 2020 1 1810
6 август 2020 1 2577
повече >>

Дни от седмицата
Ден от седмицата Уникални Всичко
неделя 357917 842004
понеделник 542285 1508202
вторник 559892 1571047
сряда 567684 1576226
четвъртък 554493 1584160
петък 481087 1435699
събота 339860 859213

Часове
Час Уникални Всичко
00:00 - 01:00 68311 133816
01:00 - 02:00 36990 77144
02:00 - 03:00 22696 48197
03:00 - 04:00 15868 34435
04:00 - 05:00 14318 31656
05:00 - 06:00 21166 47844
06:00 - 07:00 42179 111089
07:00 - 08:00 85897 272753
08:00 - 09:00 190654 632651
09:00 - 10:00 233750 672933
10:00 - 11:00 246460 703954
11:00 - 12:00 241409 714383
12:00 - 13:00 209413 651296
13:00 - 14:00 236043 709505
14:00 - 15:00 236537 692011
15:00 - 16:00 220806 632148
16:00 - 17:00 194692 537617
17:00 - 18:00 159698 427440
18:00 - 19:00 154625 387459
19:00 - 20:00 169202 405949
20:00 - 21:00 184623 445380
21:00 - 22:00 177881 429976
22:00 - 23:00 143428 345693
23:00 - 24:00 96572 231222

Езици
  ID Език Уникални Всичко
th Thai 3991351 10886136
en English 2505862 6785726
zh Chinese 10542 41473
ja Japanese 6271 22722
de German 4407 12643
es Spanish 2972 9447
* 2922 10098
ko Korean 2504 9418
fr French 2039 8243
ru Russian 1951 5837
pt Portuguese 1245 5932
vi Vietnamese 1024 7131
af Afrikaans 919 1838
x 784 2864
it Italian 680 1737
lo Laothian 645 1799
und 606 1981
tr Turkish 540 1565
sv Swedish 482 1331
nl Dutch 482 1163
am Amharic 478 581
fil 446 1513
ar Arabic 437 1022
id Indonesian 404 3928
tt Tatar 391 1208
fi Finnish 374 804
el Greek 369 580
null 328 335
nb 293 679
pl Polish 196 350
повече >>

Посетители
Дата Брой IP Host Държава Език
2020-07-07 00:05:25 1238 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-07-08 00:01:19 3882 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-07-09 00:03:58 3313 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2020-07-10 00:01:47 2618 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-07-11 00:09:30 961 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
2020-07-12 00:00:06 1177 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-07-13 00:00:24 1972 172.16.0.1 Unknown
2020-07-14 00:01:12 1906 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: English
2020-07-15 00:05:57 1309 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-07-16 00:00:32 1495 172.16.0.1 Unknown en-US: English
2020-07-17 00:03:51 1366 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2020-07-18 00:03:08 790 172.16.0.1 Unknown en-US: English
2020-07-19 00:07:52 791 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-07-20 00:02:48 1607 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-07-21 00:00:09 1442 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-07-22 00:01:30 1966 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-07-23 00:03:52 2012 172.16.0.1 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2020-07-24 00:02:31 1071 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-07-25 00:06:21 649 172.16.0.1 Unknown en-US: English
2020-07-26 00:11:04 554 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-07-27 00:01:34 665 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-07-28 00:06:01 742 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2020-07-29 00:10:49 1191 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-07-30 00:00:31 1224 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
2020-07-31 00:10:06 763 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-08-01 00:11:55 577 172.16.0.1 Unknown th: Thaien: Englishen-GB: Englishen-US: English
2020-08-02 00:04:09 799 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-08-03 00:12:17 1343 172.16.0.1 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2020-08-04 00:00:58 1504 172.16.0.1 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2020-08-05 00:05:22 1810 172.16.0.1 Unknown en-us: English
2020-08-06 00:00:28 2577 172.16.0.1 Unknown th-th: Thai
повече >>