ชื่อ : นาย ศุภวิชญ์ จึงยะกูล
แผนก ช่างไฟฟ้ากำลัง 4/4
รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5631040040
เบอร์โทรศัพท์ : 0827971018
ระบบ : D-tac
เล่นเน็ตที่ : บ้าน 
E-mail: Suppawich_m@hotmail.com
Facebook Suppawich Jungyakulเพื่อนสมาชิก