ชื่อ : นาย เพชรคงคา พันธุ์ยาง

หรัสประจำตัว : 5531040133

ช่าง : ไฟฟ้ากำลัง 4/9

รุ่นที่ : 30

อาชีพ : นักเรียนนักศึกษา

เบอร์โทร : 0822588273

ระบบซิม : 12-call

E-Mail : Pechkongka@yahoo.co.th

สถานที่เล่นเน็ต : Home