ชื่อเล่น เบนซ์...คับ
ชื่อ นายชานน งามชัยฤกษ์
เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2536
อายุ 19 ปี แผนกช่างก่อสร้าง

ชั้น ปวส.1/1 เลขที่ 7
รหัสประจำตัวนักศึกษา 5531060007
โทรศัพท์ 085-0890309 (dtac)

E-mail - benzzasom_ell@hotmail.com
สถานที่เล่นเน๊ต บ้าน