Jakkaphanhttp://Jakkaphan.tatc.ac.th/
ประวัติ
นายจักรพันธ์ บัวหอม เลขที่ 3
ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ 4/4
เกี่ยวกับ
เพศ
ชาย
วันเดือนปีเกิด
8 มีนาคม
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์
i3ai3y_lover@hotmail.com
สถิติ
เพื่อนสมาชิก (26)
52
คะแนนโหวด (0)
0
ติชม (9)
30
ความเกี่ยวข้อง
นักเรียนนักศึกษา
สาขาวิชา
3105 - อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรม

ติชม


สถิติเยี่ยมชม

175705

โฆษณา